Terminologia

Ponieważ w komunikacji posługujemy się słownikiem, dzięki któremu jesteśmy w stanie zrozumieć co druga osoba chce nam przekazać, musimy poznać terminy jakie pozwolą świadomie poruszać się nam w rzeczywistości Targetów.

Choć wciąż trwają spory jakie terminy bardziej precyzyjnie oddają zjawiska i doznania jakim poddawane są ofiary elektronicznych tortur, trzeba zrozumieć, jak ważne są te terminy które już utkały sieć powiązań świata gang stalkingu.

Choć dla nas, Targeted Individuals najważniejszymi terminami są gang stalking, elektroniczne nękanie i kontrola umysłu. Powyższe terminy zawierają z kolei wachlarz innych terminów, które określają metody i strategie powyższych działań.

Poniżej zajmiemy się właśnie tymi terminami.

 


Targeted Individual (ang) – Target (pl) – osoba namierzana, cel. Ofiara zorganizowanego prześladowania zwanego gang stalkingiem, w którym wykorzystywane są technologie do elektronicznego nękania i tortur.

Gang Stalking – zorganizowane prześladowanie, metoda osaczania jednostki w celu zniszczenia jego życia poprzez metody totalnej inwigilacji, pozbawienia go prywatności , intymności i jego praw człowieka. Zorganizowane osaczanie ma na celu wytworzenie w ofierze późniejszego stanu totalnej paranoi, gdzie każde zjawisko będzie kojarzyć się mu jako element jego nękania. Gang Stalking jest najczęściej powiązany ze zjawiskiem elektronicznego nękania, gdzie osaczanie i niszczenie życia ofiary jest wspierane przez najnowsze technologie elektronicznych tortur.

Elektroniczne nękanie – jest to zjawisko polegające na wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii wykorzystywanych do niszczenia życia danej osoby. Technologie elektronicznych tortur można odnieść głównie do tzw broni „nieśmiercionośnych” które za pomocą mikrofal, fal ELF, częstotliwości itp. są wykorzystywane do uprzykrzania życia ofiary, lub wprost do uniemożliwiana osobie codziennego funkcjonowania.
Oprócz zaawansowanych broni mikrofalowych, do elektronicznego nękania można zaliczyć tzw hacking, który niemalże zawsze jest stosowany wobec ofiar gang stalkingu. Komputery i telefony ofiar są hackowane, poprzez co funckjonowanie w obecnym technologicznym społeczeństwie  jest sprawnie utrudniane.

Kontrola Umysłu – jest to zjawisko w nawiązaniu do technologii wpływania na umysł ofiary przy pomocy najnowszych technologii do zdalnej manipulacji mózgiem i układem nerwowym ofiary. Choć kontrola umysłu istniała od wieków, wraz z rozwojem technologii zyskuje nowe możliwości nadające biegu kontroli jednostki oraz całych mas. Obecnie odnosi się do metod programowania i prania mózgu stosowanych przez wojsko , agencje wywiadowcze i ukryte rządy.

RNM Remote Neural Monitoring – Zdalne Monitorowanie Neuralne – technologia pozwalająca nieustannie, zdalnie monitorować umysł i układ nerwowy ofiary. Technologia ta jest obecnie ściśle tajna, nagłaśniana głównie przez ofiary kontroli umysłu. Jednak istnieją patenty naukowe które pokazują istnienie takich technologii które są rozwijane od lat 1950 (lub nawet wcześniej).

V2Kvoice to skull – głosy w głowie – technologia z pakietu elektronicznego nękania, pozwalająca zdalnie, na odległość, przesyłać wprost do głowy ofiary, głosy i dźwięki które słyszy tylko wybrana osoba.
Pierwszą technologią tego typu jest technologia Microwave Auditory Effect – „mikrofalowe słyszenie” , inaczej Efekt Freya. Technologia wynaleziona w latach 60 przez Allana Freya, neurobiologa, który pracując z radarami odkrył możliwość generowania na odległość klikań, głosów lub częstotliwości radiowych wprost do głowy namierzanej jednostki.
Nie bez powodu głosy w głowie są głównym objawem schizofrenii paranoidalnej, dzięki czemu broń ta jest także wykorzystywana do pozbawiania osoby wiarygodności, określając go chorym psychicznie.
Obecnie istnieje już cała masa technologii do przesyłania głosów do głowy. Dr Robert Duncan wymienia 4 takie techniki: Przewodnictwo Kostne, Audio Spot Light, Microwave Auditory Effect i EEG Heterodyning.

Chatterbot – program sztucznej inteligencji wykorzystywany do nieustannego nękania ofiary za pomocą niekończących się komentarzy poprzez v2k. Są to tzw boty które mają na celu zdalnie monitorować wszystkie myśli i działania Tageta i obraźliwie je komentować. Język i wypowiedzi chatterbotów są tak zaprogramowane aby nieustannie poniżać, uprzykrzać i dołować ofiarę. Technologia ta jest bezpośrednio powiązana z technologią syntetycznej telepatii i RNM.
Wielu Targetów nie jest w stanie odróżnić komentarzy chatterbotów od komentarzy operatorów. Sam dr Duncan który pracował nad tą technologią, mówił że ich celem było wypracowanie naturalnych reakcji i odpowiedzi, tak aby osoba która tego słucha, nie była w stanie rozpoznać że rozmawia z programem komputerowym.
Chatterboty mają także na celu rozwój sztucznej inteligencji która poprzez nieustanna interakcję z ofiarą, uczy się reakcji i słownictwa w nawiązaniu do stanów emocjonalnych i sytuacyjnych. Boty te próbują imitować zachowanie i emocje ofiary do której są podłączane, poprzez akcentowanie i emocjonalne tony wypowiedzi jakie stosują wobec swojego Targeta.
Chatterbot jednak jest przede wszystkim narzędziem okrutnych tortur i metodą pozbawienia ofiary prywatności, intymności, godności i spokoju. Ofiary v2k chatterbot nie wiedzą już co to cisza.

Syntetyczna Telepatia – często mylona z v2k. Choć syntetyczna telepatia to także v2k, to od v2k odróżnia ją to, że komunikacja w głowie odbywa się w obie strony. Poprzez v2k takie jak Audio Spot Light czy Microwave Auditory Effect można tylko wysyłać głosy do głowy bez odczytywania tego co ofiara myśli. Natomiast syntetyczna telepatia jest powiązana z czytaniem myśli ofiary, dzięki czemu operatorzy mogą nieustannie monitorować o czym myśli ofiara. Jest to możliwe dzięki wcześniejszym zmapowaniu umysłu i podłączeniu go do systemu RNM.
Syntetyczna telepatia może być wykorzystywana do nękania ofiary poprzez podłączenie się do jej umysłu grupy prześladowców, twz Hive Mind Team lub do nieustannego torturowania ofiary za pomocą programów SI – Chatterbot.

Mapowanie umysłu – jest to proces poznania i zapisania struktury pracy mózgu danej osoby. Głownie polega na poznaniu słownika ofiary w celu późniejszej możliwości monitorowania myśli osoby. Odbywa się to na zasadzie zdalnego generowania słów w głowie ofiary poprzez v2k , przy jednoczesnym monitorowaniu sygnałów elektrycznych (fal mózgowych) jakie powstają w mózgu ofiary i zapisaniu ich do bazy danych, co pozwoli następnie stworzyć słownik jakim posługuje się ofiara, dzięki czemu będzie można poznać jego każdą myśl.
Oprócz myśli mapują także emocje ofiary. Robią to poprzez generowanie różnych sytuacji w otoczeniu Targeta, lub wywołując poprzez manipulacje v2k stany pseudo paranoidalne tworzące zamierzone reakcje emocjonalne.
Dodatkowo tworzą też bazy bodźców, zazwyczaj bólowych, które są wykorzystywane potem do tortur mózgu ofiary, które jednak dla ofiary są odbierane jako zwykły ból.
Dzięki mapowaniu umysłu można poznać całą strukturę pracy mózgu i układu nerwowego człowieka, co pozwoli w przyszłości na przejęcie (lub znaczący wpływ) organizmu człowieka.
Takim jawnym projektem mapowania mózgu jest Human Brain Project prowadzony przez Laboratorium Naukowe Pentagonu – DARPA przy współpracy z wieloma Uniwersytetami i Naukowcami na całym świecie – również w Polsce.

Hive Mind – umysł zbiorczy. Technologia pozwalająca połączyć ze sobą kilka umysłów. W ten sposób kilka osób (wg dr Duncana od 3 do 5 osób) które dzięki temu będą mogły komunikować się ze sobą telepatycznie, znać swoje myśli, odczuwać to same emocje i te same bodźce.
Jawne badania nad technologią hive mind prowadzi dla CIA prof. Michael Persinger, nie mówi on całej prawdy o zastosowaniu tej technologii, która wg niego pozbawi rząd tajemnic, zapomina powiedzieć że wojsko i agencje stosujące technologię hive mind mają już zaimplementowaną funkcję firewalla, która pozwala blokować myśli oprawców.
Dlatego tzw Hive Mind Team, grupa oprawców która podłącza się pod umysł Targeta w celu nękania, torturowania i manipulowania ofiarą, dzięki firewallowi mogą ukrywać swoje myśli przed ofiarą oraz mogą blokować bolesne bodźce i nieznośne traumatyczne emocje jakie nakłada się na ofiarę tortur.
Także podłączenie pod umysł ofiary, programu do v2k tortur, tzw chatterbotów, jest formą hive mind, kiedy „umysł” bota jest połączony nieustannie z umysłem Targeta.

DEW – Directed Energy Weapons – Broń Energii Skierowanej, są to urządzenia generujące fale które bezpośrednio niszczą tkankę ofiary lub oddziałują na ofiarę tak iż nie sposób wytrzymać w zasiągu jej działania.
Targeci skarżący się na ślady poparzeń najprawdopodobniej są ofiarami broni DEW.

Gaslighting – program, strategia działań, metody wykorzystywania synchronicznych działań oraz nietypowych sytuacji wywołanych w celu stworzenia obrazu zeznań ofiary jako totalnego wariata. Metody te wykorzystywane w gang stalkingu i przy wsparciu elektronicznego nękania, pozwalają skutecznie odizolować ofiarę od przyjaciół, rodziny i służb, którym ofiara opowiada swoje doświadczenia i opisuje sytuację. Większość (99%) słuchających odbiera ich jako wariatów, osoby z problemem psychicznym, sugerując wizytę u specjalisty.

Street Theatre – metody grupowego osaczania Targeta i odgrywania przez stalkerów scenek związanych z prywatnymi czynnościami ofiary. Stalkerzy odgrywają scenki które nawiązują do znanych jedynie ofierze sytuacji, które mają w zbudzić w ofiarach poczucie pozbawienia prywatności i osaczenia. Działania te mają stworzyć także wrogą atmosferę otoczenia Targeta.


Autor: Sławek

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s